Update stalbrand aan de Molenakker in Boekel

maandag 25 mrt 2024

Zondagnacht 24 maart jl. heeft een flinke brand plaatsgevonden in een varkensstal aan de Molenakker in Boekel. Naast materiele schade zijn er helaas ook veel dierlijke slachtoffers te betreuren. Ons medeleven en steun gaan nu uit naar het bedrijf en de betrokken familie.

Vrijgekomen stoffen
Door de Veiligheidsregio Brabant Noord is aangegeven dat geen asbest is vrijgekomen bij de brand. Wel zijn stukjes/scherfjes van de verbrande zonnepanelen in de omgeving terechtgekomen. Deze vormen geen direct gevaar voor de gezondheid van mensen.
Het RIVM ziet wel risico’s wanneer de scherfjes in een weiland terecht komen en grazende dieren ze kunnen inslikken en schade kunnen veroorzaken. Resten kunnen ook in moestuinen terechtkomen. Wij adviseren mensen in de omgeving van de betreffende locatie hun groenten hierop te controleren.

Wanneer u de stukjes wilt opruimen vragen wij u vanzelfsprekend om dit voorzichtig te doen in verband met eventuele scherpe deeltjes. Deze stukjes mogen bij het restafval. Heeft u nog aanvullende vragen over schade als gevolg van de vrijgekomen resten van zonnepanelen dan verwijzen we u naar uw eigen verzekeraar.

Inventarisatie van de resten zonnepanelen in de omgeving
Maandagmiddag om 13.00 uur is gestart met het inventariseren van de resten van de zonnepanelen in de omgeving van het bedrijf. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hieronder vindt u een kaart van het verontreinigde gebied door glas afkomstig van de zonnepanelen.