Levenloos geboren kind

donderdag 29 feb 2024

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Uw levenloos geboren kind registreren

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de BRP. Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via www.MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet u doen?

  • U doet een verzoek aan de gemeente waar u woont.
  • Om uw kind te kunnen registreren, is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Als u niet zo’n akte heeft, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • Het kan voorkomen dat de namen van uw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Wat heeft u nodig?

  • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Uw kind is in het buitenland geboren

  • Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren.
  • Als het moeilijk voor u is om deze documenten te krijgen, geeft u dit aan bij de gemeente. Omdat dit een heel persoonlijke situatie is, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente.

Aangifte doen van een kind dat lang geleden levenloos is geboren

Als uw kind lang geleden levenloos is geboren of na geboorte kort heeft geleefd en er is toen geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen. Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Ook dit kan alsnog. Is uw kind geboren in Boekel, neem dan telefonisch contact met ons op via 0492 326800. We gaan dan onderzoeken of er mogelijk toch al een akte bestaat of wat er nodig is om de akte alsnog op te maken of de voornamen toe te voegen.

De volgende voorwaarden gelden voor het opmaken van akte van geboorte (levenloos) of het opnemen van voornamen in een akte van levenloos geboren kind:

  • De ouders doen het verzoek gezamenlijk. Is één van de ouders overleden? Dan mag het verzoek gedaan worden door de andere (overblijvende) ouder.
  • De ouders doen het verzoek in de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen.
  • Wenst u een akte op te laten maken? Dan vragen wij u bewijsstukken te overleggen van uw levenloos geboren kind (bijv. een partusverslag, rouwadvertentie, rouwkaart, bidprentje, administratie huisarts of verloskundige of gynaecoloog etc.).