Extra sociale huurwoningen in Boekel voor een brede doelgroep

donderdag 22 feb 2024

In het hele land en dus ook in Boekel, is er op dit moment een grote vraag naar sociale huurwoningen. De gemeenten staan voor een flinke opgave aangaande het huisvesten van starters, spoedzoekers (na scheiding), inwoners die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij het wonen, statushouders, Oekraïense vluchtelingen en arbeidsmigranten. Met het huidige aantal woningen kan niet voorzien worden in de bestaande en toekomstige woningbehoefte. De bouw van permanente woningen vraagt een lange doorlooptijd, onder andere op het gebied van bestemming en vergunningen. De gemeentelijke opgave en de reguliere vraag naar woningen vraagt dan ook om een versnelde realisatie van extra woningen.

Concreet betekent dit dat er de komende twee jaar behoefte is aan 50 extra sociale huurwoningen. De gemeente onderzoekt, samen met haar partners, de mogelijkheid om een kleinschalige woonwijk met hybride, semi permanente woningen te realiseren. Hiermee bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt, creëren we op korte termijn extra woningen in de sociale huursector en meer kansen voor starters en andere doelgroepen. We zullen u als inwoner tijdig informeren over de verdere ontwikkelingen.