De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelasting komt er aan

maandag 22 jan 2024

De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

In februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Meer weten? Lees dan verder.

  • Wist u dat BSOB de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?

Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

  • Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op www.bs-ob.nl vindt u meer informatie. Ook vindt u daar onze Digitale Balie waar u veel zaken zelf kunt regelen. Komt u er niet uit? Bel ons via 088 – 551 0000. Wij helpen u graag.

  • Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Onze taxateurs werken met computer-modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk onderstaande video of ga naar www.bs-ob.nl/WOZ.

  • Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel ons via 088-551 0000 of kijk op www.bs-ob.nl. Wij helpen u graag! U kunt ook zelf veel regelen via onze Digitale Balie. Daar kunt u inloggen met uw DigiD.

Bekijk hier de video. (Deze link gaat naar een externe website)