Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester

maandag 8 jan 2024

Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2024 - ingekorte versie
Burgemeester Caroline van den Elsen

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder


Wie kent de slogan uit deze commercial van Klaverblad Verzekeringen niet? Ik hoor een collega van mij deze slogan vaak gebruiken in vergelijking met de gemeente Boekel. En dat klopt wel. De kernboodschap, als je maar lang genoeg gewoon blijft, dan word je vanzelf bijzonder, geldt namelijk ook voor onze gemeente en onze gemeentelijke organisatie.
Bij de gemeente Boekel vinden we mensen helpen heel gewoon. Onze wervingsslogan is niet voor niets al jaren: Bij alles wat we doen vragen we ons af wat heeft de burger er aan?
We zijn er voor onze burgers, zodat ze prettig en onbezorgd kunnen samenleven. De gemeente Boekel is een kleine zelfstandige gemeente maar groots in haar doen. Bij de gemeente Boekel vinden we dat al meer dan 700 jaar heel gewoon, maar misschien is dat eigenlijk best bijzonder.
Anders dan gebruikelijk, de nieuwjaarsbijeenkomst dit maal niet in de raadszaal van ons gemeentehuis maar hier bij Nia Domo. De raadszaal wordt namelijk, na ruim 20 jaar intensief gebruik, heringericht en van moderne audio en video voorzien. Ik nodig u allen uit om in het nieuwe jaar een vergadering bij te wonen zodat u de nieuwe raadszaal met eigen ogen kunt bewonderen. Mocht u daar minder voor voelen dan kunt u vanaf het nieuwe jaar de raadszaal ook vanuit huis aanschouwen en het debat volgen, want in 2024 zullen alle raadsvergaderingen gestreamd worden.

Van oud naar nieuw - Terug en vooruitblik

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst sta ik graag even met u stil bij het afgelopen jaar en kijk ik met u vooruit naar het nieuwe jaar.
We hebben ook in 2023 binnen onze gemeente weer veel nieuwe inwoners mogen begroeten. Daarom een speciaal welkom aan de nieuwe inwoners van onze gemeente. Veel van onze jongeren willen graag in Boekel blijven wonen en krijgen hun partner zover om naar Boekel te komen of ze keren na een paar jaar elders gewoond te hebben, terug naar onze mooie gemeente. Maar ook inwoners van buiten Boekel, jong en minder jong, kiezen bewust voor onze aantrekkelijke woongemeente.

Een aantal van onze nieuwe inwoners, heeft hun achtergrond niet in Boekel of zelfs niet in Nederland maar is volstrekt willekeurig bij ons terecht gekomen. Denk aan de Oekraïners maar ook de statushouders en de minderjarige vluchtelingen die we het afgelopen jaar woonruimte hebben geboden en als vanzelfsprekend hebben opgevangen.
Het aantal inwoners in onze gemeente is het afgelopen jaar met maar liefst 133 gestegen tot 11.298 (29-12-23). Het aantal vele jonge gezinnen binnen onze gemeente resulteerde het afgelopen jaar in de geboorte van 126 nieuwe Boekelnaren. En met deze hoge aantallen geboortes zal het u niet verbazen dat we als gemeente samen met de schoolbesturen op zoek zijn naar mogelijkheden voor uitbreiding van de basisscholen.

Maar we mochten in 2023 helaas niet alleen nieuw leven verwelkomen, ook was er sprake van afscheid en verdriet. Een aantal, soms veel te jonge, Boekelnaren ontviel ons en daar mogen we ook even bij stil staan. Vreugde en verdriet staan soms zij-aan-zij.
Er is veel gebouwd in onze gemeente. Afgelopen jaar zijn er 102 nieuwbouwwoningen bij gekomen. In de afgelopen 10 jaar zijn we bijna 16% gegroeid. Daarmee groeit Boekel dubbel zo hard als het landelijke gemiddelde van 8%. Op diverse plaatsten in Boekel, Venhorst en Huize Padua zie je woningen verrijzen. Op andere locaties zijn woningbouwplannen in voorbereiding.
Desondanks is er ook sprake van woningnood in Boekel.
Onze gemeente staat al jaren bekend om de voortvarendheid waarmee we woningbouw realiseren en dat willen we, ook de komende jaren, kost wat kost vasthouden. Woningbouw heeft ook in 2024 de hoogste prioriteit!

Naast het bieden van voldoende woonruimte is het belangrijk de leefbaarheid in onze gemeente op een hoog niveau te houden. Onze lokale economie is een belangrijke factor hierbij. Naast wonen en werken vinden we een prettige leefomgeving erg belangrijk. Een gemeenschap waarin we ons thuis voelen en omzien naar elkaar.
Een gemeenschap met een actief verenigingsleven. Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met verenigingen ingezet op het betaalbaar en bereikbaar houden van de vele voorzieningen. Hierbij kunt u denken maatregelen voor Energiecompensatie en ondersteuning van de verenigingen bij verduurzaming van hun accommodaties. Dit mag u ook het komend jaar van ons blijven verwachten.

Gemeente Boekel is een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is

Een kleine, krachtige gemeente waar we met recht trots op mogen zijn.
Een kleine, krachtige gemeente, inwoners van onze gemeente weten dit al lang,
maar hoe mooi is het deze overtuiging ook in de harde cijfers en positieve krantenberichten terug te zien en daarmee uit te kunnen dragen naar de regio, provincie en zelfs landelijk.
“Inwoners Boekel sportiefste van heel Noord-Brabant’’, “Armoedecijfer in Boekel laagste van heel Noord-Brabant”, “De Totale werkloosheid in Boekel laagste van heel Brabant”, “Boekel heeft doelstelling huisvesting statushouders behaald”, “Boekel behoort tot 1 van de gelukkigste gemeentes van Nederland.”
Kortom, de resultaten liegen er niet om. Boekel is een kleine, krachtige gemeente en daar zijn we met recht trots op!
Maar deze successen betekenen niet dat we achterover kunnen leunen. Ook in onze gemeente kunnen zaken beter. Ook de grote vraagstukken rondom klimaat, stikstof, asielopvang, etc. gaan niet aan Boekel voorbij. Sterker nog als eerste overheid, dicht bij de burgers, zullen we hier, ook de komende jaren een belangrijke rol in spelen.
Tot slot, laten we al de positieve resultaten van 2023 koesteren en samen verder invullen voor 2024. We leven in onzekere tijden waarbij de tegenstellingen groot zijn en het vertrouwen in de overheid de nodige deuken heeft opgelopen. Maar we leven ook in een land waar veel zaken goed geregeld zijn. Een land waar we zonder angst kunnen leven. Allerlei mondiale ontwikkelingen maken ons nog meer bewust van en dankbaar voor onze gezondheid en de gelukkige omstandigheden waarin we leven. Vanuit deze veilige, bevoorrechte positie, kunnen we ook 2024 vol optimisme tegemoet zien. Ik wens u allen, mede namens het college van B&W en de gemeenteraad een voorspoedig en gezond 2024!


Een jaar waarin we proberen, opnieuw, zo gewoon mogelijk te zijn en daardoor juist zo bijzonder!


Dankjewel!

Hartelijke groet, Caroline