Kom naar onze wijkbezoeken op vrijdag 1 september 2023!

donderdag 10 aug 2023

Kom naar onze wijkbezoeken op vrijdag 1 september 2023!


De gemeente vindt het belangrijk om direct met inwoners, bezoekers, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de mobiliteit in de gemeente Boekel. Vorig jaar is door velen de mobiliteitsenquête ingevuld. Ook de gezamenlijke opkomst bij de informatieavonden in Boekel en Venhorst eerder dit jaar was hoog. Dank daarvoor!


Aanvullend op bovenstaande staat de gemeente binnenkort op een aantal locaties in de gemeente met een stand om persoonlijk met u in gesprek te gaan over mobiliteit, verkeer en parkeren. Dit kan op de volgende locaties en tijdstippen:

  • Voorzijde PLUS-supermarkt Boekel (Sint Agathaplein)
  • Vrijdag 1 september tussen 10:00 – 12:00 uur
  • Voorzijde Coop-supermarkt Venhorst (Kerkpad)
  • Vrijdag 1 september tussen 13:00 – 15:00 uur


De toekomst van mobiliteit in de gemeente Boekel

Met een nieuw Mobiliteitsplan geeft de gemeente antwoord op de verschillende thema’s die spelen op het gebied van mobiliteit. Met mobiliteit wordt bedoeld verkeer en vervoer en het gemak waarmee u van A naar B reist. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse treinreis naar het werk of een bezoek aan vrienden of familie.


Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Boekel voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het veranderen van wegen in het centrum, een nieuwe oost-west verbinding, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.


Meer weten?

Wilt u meer weten over het Mobiliteitsplan? Of wilt u op een andere manier meedenken over mobiliteit in Boekel? Kijk dan op www.boekel.nl/mobiliteit of neem contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer (0492) 326800. Of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.