MEERJARIGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEOPARK PEELHORST EN MAASVALLEI I.O.

donderdag 6 apr 2023

Op 30 maart 2023 hebben diverse gemeenten in Noord-Limburg en in Oostelijk Brabant samen met Waterschap Aa en Maas een nieuw convenant voor de periode 2023-2025 ondertekend. De stip op de horizon is het verkrijgen van de  Unesco Geopark-status voor dit gebied, dat zich kenmerkt door een uniek ondergronds breukenstelsel. Maar deze provinciegrens overschrijdende samenwerking biedt volgens de bestuurders kansen, om ook op andere onderdelen belangrijke stappen te zetten.

Meerjarige samenwerking

Als voorbeeld wordt NOVEX gebied De Peel genoemd, waarvan de begrenzing overeenkomt met het gebied van Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. In NOVEX gebieden krijgen gemeenten, provincies en waterschappen vanuit de rijksoverheid een gezamenlijke opdracht om te komen tot een duurzame inrichting van die gebieden. Met de ondertekening van het Convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei conformeren de Brabantse en Limburgse partijen zich aan de daarvoor benodigde meerjarige samenwerking. Daarnaast stimuleert het vooruitzicht op erkenning als Geopark overheden, ondernemers en andere stakeholders om zich in te zetten voor bescherming van het landschap en cultureel erfgoed.

Ondergronds breukenstelsel

De samenwerking is ook gericht op het zichtbaar maken van alles wat het ondergrondse breukenstelsel zo bijzonder maakt. Dat doen we met nieuwe fiets- en wandelroutes, het herstel van wijst en peelvenen, het beschermen van de breuken in de ondergrond, de organisatie van lezingen, excursies en Webinars, het initiëren van lokale initiatieven en wetenschappelijk onderzoek.

Meer over het Geopark Peelhorst en Maasvallei in oprichting

In het gebied van de Peelhorst en Maasvallei hebben bewegingen in de aardkorst geleid tot een breukenstelsel in de bodem. Dit aardkundig fenomeen, dat tot op de dag van vandaag actief is, heeft een uniek landschap gevormd met horsten (hoge zijdes) en slenken (lage zijdes). Het oude landschap, dat eeuwenlang bepaalde waar wij woonden en werkten, staat bol van verborgen verhalen. Het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. is een samenwerking van overheden, inwoners, ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties die zich hard maken om de unieke waarden van dit gebied te behouden en op de kaart te zetten. Met als kers op de taart een Unesco Geopark-status.

Wethouder Willems ziet de voordelen voor de gemeente Boekel: “Met het ondertekenen van dit convenant om tot Geopark Peelhorst & Maasvallei te komen zetten we als gemeente weer een mooie stap om ons te versterken op het gebied van recreatie en toerisme.”