Besluit over opvanglocaties vluchtelingen Oekraïne

woensdag 14 dec 2022

Het college van B en W heeft een besluit genomen over tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Boekel. Op de eerste locatie, aan de Neerbroek 20, zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Het gaat om 17 woonunits die eind januari geplaatst moeten zijn.

Als tweede locatie is gekozen voor het Regenboogterrein aan de Kennedystraat. Beide terreinen zijn al in eigendom van de gemeente. Daarmee zijn deze locaties het meest geschikt om snel een opvanglocatie te kunnen realiseren.

In het besluit is opgenomen dat de gemeente start met het inrichten van locatie Neerbroek 20. Daarna wordt gefaseerd uitgebreid op het Regenboogterrein. Dit betekent dat het aantal units (17) op de Neerbroek niet verder wordt uitgebreid.

Nieuwe bewoners

De units zijn uitsluitend bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds maart van dit jaar worden in Boekel 51 Oekraïners opgevangen in bestaande woningen. Een aantal van hen moet verhuizen naar een andere woning. Dat komt doordat de huur afloopt of omdat het pand waarin ze nu wonen gesloopt wordt.

Nog dagelijks komen er vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland die opvang nodig hebben. Over hun opvang wordt met gemeenten in de regio afgestemd. De afspraak is dat gemeente Boekel extra Oekraïense vluchtelingen opvangt. Hierdoor kunnen andere gemeenten weer andere groepen opvangen.

Woningen

Er zijn onvoldoende bestaande gebouwen waarin de gemeente de vluchtelingen kan opvangen. Daarom is gekozen voor het plaatsen van 17 modulaire woningen, waarin zij zelfstandig kunnen wonen. De units zijn allemaal voorzien van een eigen keuken en badkamer. Ook komt er één aparte unit te staan met daarin wasmachines en drogers. Er komen op de Neerbroek zowel 4- als 6-persoons units. Deze worden ingevuld afhankelijk van de samenstelling van de gezinnen die er gaan wonen.

Wanneer de opvang van de Oekraïense vluchtelingen eindigt is nu nog niet duidelijk. Als het zover is, gaat de gemeente het gesprek aan met de buurt. De gemeenteraad besluit daarna wat er met de locatie en de units gebeurt.

Gesprekken met omgeving

Afgelopen week vonden er gesprekken plaats met aanwonenden en vertegenwoordigers uit de buurt. Deze gingen over de inrichting van het gebied, (verkeers)veiligheid, planning en communicatie. Ook is er binnen de gemeente een vaste contactpersoon benoemd voor eventuele vragen of opmerkingen.