Uitbraak Vogelgriep in Uden

donderdag 10 nov 2022

In Uden (gemeente Maashorst), is woensdagavond op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Om verspreiding te voorkomen geldt een aantal maatregelen. Zo worden ongeveer 46.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Daarnaast is een beschermingszone tot 10 kilometer ingesteld.

  • In de 1 kilometerzone ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep en 14 dagen intensief gemonitord door GD.
  • In de 3 kilometerzone liggen 5 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep.
  • In de 10 kilometerzone liggen 82 andere pluimveebedrijven, waaronder een pluimveeslachterij. Daarom wordt een voorgeschreven route naar deze slachterij vastgesteld (een ‘corridor’).

Zie voor meer informatie onderstaande pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/11/09/vogelgriep-vastgesteld-in-uden (Deze link gaat naar een externe website)

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Uden. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Daarnaast geldt er een ophokplicht.

Particuliere vogelhouders

Kinderboerderijen/dierenweides en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Lees hier (Deze link gaat naar een externe website) welke maatregelen er voor particulieren gelden en hoe u uw vogels het beste kunt afschermen (Deze link gaat naar een externe website).