Ministerie en provincie vol lof over Omgevingsplan buitengebied Boekel (19-04-2018)

Gisteren overhandigde wethouder Ted van de Loo het Omgevingsplan buitengebied Boekel aan Directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen.

Dit nieuwe type bestemmingsplan is opgesteld op basis van de Wet ruimtelijke ordening én de Crisis- en herstelwet. Hiermee anticipeert gemeente Boekel op de aankomende Omgevingswet. Het unieke plan is één van de eerste beleidsrijke omgevingsplannen voor een buitengebied in Nederland.

Volgens de wethouder vormt het Omgevingsplan buitengebied Boekel de komende jaren de leidraad voor het verder vitaliseren en vernieuwen van het buitengebied. “We hebben lang gewerkt aan dit Omgevingsplan; om op deze manier invulling te geven aan de toekomst van het buitengebied vereist een lange adem. Nu hebben we een heel compleet plan, in digitale vorm. Een grote uitdaging, net als het begrijpelijker maken van de tekst. In ben blij dat alle betrokkenen zo’n constructieve houding aannamen. Het is tenslotte een behoorlijke cultuuromslag. Maar we moeten vooruit. En ik ben heel erg trots op het resultaat.”

Namens de provincie Noord-Brabant sprak gedeputeerde Erik van Merrienboer in zijn speech over het lef dat gemeente Boekel getoond heeft: “Boekel is met recht een pionier. Er is een omvangrijk, integraal omgevingsplan neergezet. Om echt met elkaar het goede gesprek over de impact van Omgevingswet te voeren, moet je er zelf mee aan de slag. Leren door te doen. Dat gebeurt zeker nog niet in alle gemeenten. Ik wens Brabant daarom nog veel Boekels toe!”

Eén druk op de knop

Voor het officiële moment van overhandiging werd Directeur-generaal Van Kempen van het ministerie gevraagd de link te openen naar het omvangrijke plan. Van Kempen reageerde enthousiast op het uitgebreide plan: “Vandaag is Boekel even het centrum van de Omgevingswet. Er is aan de voorkant heel veel werk verricht zodat ondernemers en burgers daarna met één druk op de knop aan de slag kunnen. Ik zie veel enthousiasme en lef om deze enorme cultuuromslag te kunnen realiseren. En dat is precies waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt.”

Na zijn toespraak vertrok het gezelschap per bus voor een rondrit door het buitengebied. Naast medewerkers van het ministerie, de provincie, de gemeente en gemeenteraad, nam ook de pers deel aan de inspirerende tocht langs diverse plekken waar innovatie en vitalisering op de agenda staan.

Kwaliteit buitengebied versterken

Het buitengebied is een dynamisch gebied waar veel verschillende functies een plek hebben en zich willen ontwikkelen. De gemeente wil de kwaliteit van het buitengebied versterken. Het gaat dan om de kwaliteiten in brede zin: economische kracht, ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat.

De afgelopen jaren is de kwaliteitsverbetering van het buitengebied met de visie 'Vitaal Buitengebied' al in gang gezet. En deze ingeslagen weg slaat aan! Door een nauwe samenwerking tussen de gemeente, initiatiefnemers en andere belanghebbenden wordt al veel bereikt. Recent is daar het lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 aan toegevoegd. De gemeente geeft de inzet op een gezonde fysieke leefomgeving nu een plek in dit omgevingsplan.

Omgevingsplan = bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

De naam verklapt de betekenis al. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede

reikwijdte' meer bevatten. Namelijk alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook ander type instrumenten gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of 'gelijkwaardigheidsregels'. Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan buitengebied Boekel is terug te vinden op de volgende website: http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/

officiele overhandiging Omgevingsplan