z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 24 juni 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

0.1 - Opening

0.2 - Vaststelling agenda

0.3 - Spreekrecht voor burgers

0.4 - Stand van zaken Randweg

0.5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

0.6 - Horen van indiener van zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Kiesbeemd

0.7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Statenweg 35-37 Venhorst

0.8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

0.9 - Raadsvoorstel inzake alternatieve invulling plan De Run

0.10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

0.11 - Vaststelling advieslijst vergadering 11 maart 2014

0.12 - Rondvraag