Commissie Wonen en Werken 21 september 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

5 - Raadsvoorstel inzake Woonwagenbeleid Gemeente Boekel 2022

6 - Raadsvoorstel inzake gebiedsaanpak Bovenstehuis

7 - Raadsvoorstel inzake actualisatie grondexploitatie Schutboom

8 - Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie begraafplaatsen 2022 - 2031

9 - Raadsvoorstel inzake gebiedsontwikkeling De Elzen, oplossing op hoofdlijnen casus Elzen 6A Boekel

10 - Raadsvoorstel inzake intrekken delegatiebesluit behorende bij bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016'

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 9 juni 2022

13 - Rondvraag

14 - Sluiting