z/OUD commissie Algemene Zaken 23 juni 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 BHIC

5 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverantwoording 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarstukken 2013 BSOB

8 - Raadsvoorstel inzake strategisch advies Nia Domo

9 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet.

10 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemeente Boekel

11 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2014 Gemeente Boekel

12 - Raadsvoorstel tot instelling en samenstelling van raadscommissies; werkgeverscommissie

13 - Raadsvoorstel inzake de oprichting van Stichting AgriFood Capital

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

15 - Vaststelling advieslijst vergadering 10 maart 2014

16 - Rondvraag