Raadsvergadering 20 februari 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet werk en bijstand 2014

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Noordoost-Brabant

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Transitiearrangement jeugdzorg regio Noordoost-Brabant

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek 7-9 Boekel

9 - raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Scheidingsweg, Paintballterrein

10 - raadsvoorstel inzake jaarverslag 2013 Monumentencommissie

11 - Mededelingen en ingekomen stukken

12 - Rondvraag

13 - Sluiting