Commissie Wonen en Werken 10 november 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Veegplan Kommen

6 - Veegplan 9B

7 - Verordening Toezicht en Handhaving

8 - Verordening Nadeelcompensatie

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijsten raadscommissies 20 en 21 september 2022

11 - Rondvraag

12 - Sluiting