z/OUD commissie Algemene Zaken 26 juni 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake benoeming accountant

5 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeente Boekel.

6 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2017

7 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2018 Regio Noordoost Brabant.

8 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2016 en begroting 2018 BHIC

9 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2018 en jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

10 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarstukken 2016 Regionale Ambulance Voorziening.

11 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 20 maart 2017

14 - Rondvraag