z/OUD Commissie Bewonerszaken 18 mei 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:30 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

7 - Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus

8 - Mededelingen en ingekomen stukken

9 - Vaststelling advieslijst commissie Algemene zaken 23 maart 2015 en advieslijst commissie Bewonerszaken 23 maart 2015

10 - Rondvraag