Raadsvergadering 22 februari 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016.

6 - Raadsvoorstel inzake vaststelling van het Omgevingsplan 2016.

7 - Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.

8 - Mededelingen en ingekomen stukken

9 - Rondvraag

10 - Sluiting