z/OUD Commissie Bewonerszaken 3 december 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel

5 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

6 - Vaststelling advieslijst 1 oktober 2014

7 - Rondvraag