Commissie Wonen en Werken 27 maart 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:30 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake sport- en beweegvisie

5 - Raadsvoorstel reparatiebesluit bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016'

6 - Raadsvoorstel inzake het vrijgeven van vervangingsinvesteringen voetbalvelden

7 - Raadsvoorstel inzake startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 20 februari 2019

10 - Rondvraag