Commissie Bestuur en Samenleving 20 september 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. / Matt Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik op de onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

5 - Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage verzoek Doele Willem III

6 - Raadsvoorstel inzake privatisering VV Boekel Sport

7 - Raadsvoorstel inzake aanwijzen vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden en organisaties

8 - Raadsvoorstel inzake Regionaal Veiligheidsplan

9 - Raadsvoorstel inzake Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 8 juni 2022

12 - Rondvraag

13 - Sluiting