Raadsvergadering 12 oktober 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Besluit hamerstukken

7 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB 2023

8 - Raadsvoorstel inzake Energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen en sportverenigingen

9 - Raadsvoorstel inzake Zienswijzeverzoek wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

10.* - Raadsvoorstel inzake Zienswijze inzake Risicoprofiel en Beleidsplan 2024 – 2027 Veiligheidsregio Brabant Noord

11.* - Raadsvoorstel inzake Prioriteitennota RNOB

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 13 juli 2023

14 - Sluiting