Raadsvergadering 9 november 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

begrotingsvergadering: aanvangstijdstip 16.00 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2018 alsmede de meerjarenramingen 2019-2021

6 - Rondvraag

7 - Sluiting