Raadsvergadering 9 oktober 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake mantelzorgondersteuning en -waardering 2015

6 - Raadsvoorstel inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

7 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

8 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake jeugdhulp

10 - Raadsvoorstel inzake de aanwijzing van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Legesverordening 2014

12 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Veiligheidsregio 1e wijziging begroting 2015

13 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost

14 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9.

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Runstraat.

16 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015-2018 ODBN.

17 - Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 3 juli 2014

18 - Mededelingen en ingekomen stukken

19 - Rondvraag

20 - Sluiting