Commissie Bestuur en Samenleving 1 februari 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en deelname stichtingen Risicobeheer en Waarborgfonds

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten BNO

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum

9 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 BSOB.

10 - Raadsvoorstel inzake procesvoorstel visie op preventie.

11 - Raadsvoorstel inzake aanpassing kunstwerk De Kei Venhorst.

12 - Raadsvoorstel inzake voortzetten actieve aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering.

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

14 - Vaststelling advieslijst vergadering 7 december 2022.

15 - Rondvraag