Commissie Wonen en Werken 6 december 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

5 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan De Burgt Fase 1b.

6 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Omgevingsplan: Veegplan 8b.

7 - Raadsvoorstel inzake vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2022.

8 - Raadsvoorstel inzake boombeleidsplan gemeente Boekel 2022-2031.

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst d.d. 6 oktober 2021.

11 - Rondvraag.