Commissie Wonen en Werken 7 juni 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Op 23 mei 2023 heeft het Presidium de agenda voorlopig vastgesteld.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Vaststelling Veegplan 10

6 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan Veegplan Kommen II

7 - Raadsvoorstel inzake Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststellen advieslijst gecombineerde commissies B&S en W&W 20 maart 2023

10 - Rondvraag

11 - Sluiting