Raadsvergadering 25 november 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:15 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake de aanwijzing van de plaatsvervangend griffier/griffier gemeenteraad Boekel

8 - Schorsing vergadering