Commissie Wonen en Werken 26 april 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden.

5 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Daandelendennen Venhorst.

6 - Initiatiefvoorstel inzake startersleningen.

7 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan – Levendig Landgoed Huize Padua.

8 - Raadsvoorstel inzake verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrenzen aan de Molenstraat (N605), Gemertseweg (N605), Neerbroek en de Erpseweg te Boekel.

9 - Raadsvoorstel inzake principeverzoek: Veegplan ontwikkeling locaties Coppens Farm B.V. in buurtschap De Elzen.

10 - Aankoop grond Neerbroek.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 16 maart 2021.

13 - Rondvraag