Commissie Bestuur en Samenleving 28 april 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden.

5 - Informatie m.b.t. financiële gevolgen corona-pandemie.

6 - Raadsvoorstel inzake BSOB: jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021, ontwerpkadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022.

7 - Raadsvoorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Centrum in verband met het opsplitsen en opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 17 maart 2021.

10 - Rondvraag