Raadsvergadering 2 april 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake notitie 'Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord"

10 - Raadsvoorstel inzake actualisatie risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2016 en 3e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

12 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

13 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Brabants Historisch Informatiecentrum

14 - Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo

15 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 ODBN

16 - Raadsvoorstel inzake startersleningen

17 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2015

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 26 februari 2015

19 - Mededelingen en ingekomen stukken

20 - Rondvraag

21 - Sluiting