z/OUD commissie Algemene Zaken 7 februari 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de financiƫle verordening 2017 (ex artikel 212 Gemeentewet)

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 van de gemeente Boekel.

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

7 - Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2017.

8 - Rondvraag.