Raadsvergadering 5 november 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van het nieuw benoemde lid G.L.C.W. Vallee-Jansen

6 - Afscheid van mevrouw A.M.G. Brouwer

6.a - schorsing

7 - Beediging van mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen (onder voorbehoud beslissing agendapunt 5)

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2016, alsmede de meerjarenramingen 2017-2019.

9 - Rondvraag

10 - Sluiting