Commissie Bestuur en Samenleving 27 maart 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake vervolgstappen ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel

5 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

6 - Vaststelling advieslijst vergadering19 februari 2019

7 - Rondvraag