Commissie Bestuur en Samenleving 25 september 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeenten Boekel 2018

5 - Raadsvoorstel inzake integraal veiligheidsplan gemeente Boekel 2019-2022 en regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022

6 - Raadsvoorstel inzake de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

7 - Raadsvoorstel inzake evaluatie en verlenging beleidsplan jeugdhulp 2015-2018

8 - Raadsvoorstel tot instelling en samenstelling van raadscommissies, samenstelling van de werkgeverscommissie alsmede de aanwijzing van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening werkgeverscommissie Griffie Boekel

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening op de rekenkamercommissie

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 19 juni 2018

13 - Rondvraag