z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 2 december 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Raadsvoorstel inzake wegbeheerplan Boekel 2015-2019

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingplan Zijp 7

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2015

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 30 september 2014

11 - Rondvraag