z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 30 september 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

onder agendapunt 10 is memo 2014 nr. 40 toegevoegd op verzoek van A. Heunks

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost

7 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9.

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Runstraat.

9 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015-2018 ODBN.

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 24 juni 2014

12 - Rondvraag