Commissie Wonen en Werken 4 december 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Het aanvangstijdstip van de vergadering is gewijzigd in 19.30 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zuidwand Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Schutboom 12 Boekel.

6 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Erpseweg 20 Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake sloop voormalig pand basisschool De Regenboog

8 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag ivm uitspraak Raad van State in procedures Omgevingsplan Buitengebied

9 - Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

10 - Raadsvoorstel sport- en beweegvisie en sport- en beweegakkoord

11 - Raadsvoorstel inzake Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019

12 - Raadsvoorstel inzake Woonvisie 2020-2030

13 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

15 - Vaststelling advieslijst 25 september en 31 oktober 2019

16 - Rondvraag