z/OUD commissie Algemene Zaken 23 maart 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake notitie 'Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord"

5 - Raadsvoorstel inzake actualisatie risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord

6 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2016 en 3e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Brabants Historisch Informatiecentrum

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 1 december 2014

11 - Rondvraag