Commissie Wonen en Werken 20 maart 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen indieners van zienswijzen

6 - Raadsvoorstel inzake Besluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B

7 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Burgt 8

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2024

9 - Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor Startersleningen 2024

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering commissie Wonen en Werken 7 februari 2024

12 - Rondvraag

13 - Sluiting