Raadsvergadering 4 april 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Besluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B

8 - Raadsvoorstel inzake Stichting Gemeenschapshuis Venhorst Exploitatiebijdrage 2024

9 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2024

10 - Raadsvoorstel inzake Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit 4 en verlenging van De Cultuurloper

11.* - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Burgt 8

12.* - Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor Startersleningen 2024

13.* - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026

14.* - Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

15.* - Raadsvoorstel inzake Vaststellen rapport Grip op GR-en en instellen focusgroepen

16.a - Moties vreemd aan de orde van de dag inzake Verkeerssituatie Bovenstehuis Gewandhuis (VVD, CDA, GVB, DOP)

16.b - Motie vreemd inzake Innovatie de ruimte geven - CDA, VVD

17 - Mededelingen en ingekomen stukken

18 - Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 22 februari 2024 en besluitenlijst besloten raadsvergadering van 22 februari 2024

19 - Sluiting