Commissie Wonen en Werken 19 juni 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake veilige schoolroutes.

5 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

6 - Vaststelling advieslijst 15 mei 2019.

7 - Rondvraag.