z/OUD Commissie Bewonerszaken 12 februari 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet werk en bijstand 2014

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Noordoost-Brabant

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Transitiearrangement jeugdzorg regio Noordoost-Brabant

7 - Mededelingen en ingekomen stukken

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2013

9 - Rondvraag