z/OUD Commissie Bewonerszaken 1 oktober 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake mantelzorgondersteuning en -waardering 2015

5 - Raadsvoorstel inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

6 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake jeugdhulp

7.a - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 25 juni 2014

10 - Rondvraag