Raadsvergadering 8 april 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Bekendmaking van de naam van de eerste kandidaat op de door de raad vastgestelde aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de invulling van de vacature van burgemeester in de gemeente Boekel

4 - Sluiting