Commissie Bestuur en Samenleving 12 mei 2020

Algemene informatie
Plaats digitaal via Teams, live via Blok TV
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 BSOB

6 - Raadsvoorstel inzake herbenoemingsprocedure burgemeester

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 18 februari 2020

9 - Rondvraag