Commissie Wonen en Werken 2 december 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

5 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Burgt, fase 1a.

6 - Raadsvoorstel inzake grondprijsaanpassing reststrook Churchillstraat

7 - Raadsvoorstel inzake herziening beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

8 - Raadsvoorstel inzake grondprijzen 2021

9 - Raadsvoorstel inzake exploitatieplan bedrijventerrein Venhorst

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 30 september 2020

12 - Rondvraag