Raadsvergadering 17 mei 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders

5 - Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbieven en toelating van de nieuw benoemde leden van de raad

6 - Onder voorbehoud: beediging nieuwe leden van de raad

7 - Rondvraag

8 - Sluiting