Commissie Bestuur en Samenleving 18 februari 2020

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Bespreken onderzoek van de rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel en Meierijstad inzake Agrifood Capital

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 BSOB

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

8 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Regionaal Bureau leerplicht en voortijds schoolverlaten

9 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

10 - Raadsvoorstoel inzake beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 BHIC

12 - Raadsvoorstel inzake continueren regionale samenwerking binnen Regio Noordoost Brabant

13 - Raadsvoorstel inzake controle- & rapportageprotocol accountantscontrole 2019

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

15 - Vaststelling advieslijst vergadering 3 december 2019.

16 - Rondvraag