Raadsvergadering 20 mei 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Bijgevoegde stukken zijn aangereikt voor behandeling, het presidium zal op 12 april 2021 de voorlopige agenda van de raadsvergadering vaststellen.

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

13 - Vaststelling notulen raadsvergadering 30 maart 2021 en 8 april 2021

14 - Mededelingen en ingekomen stukken

15 - Sluiting